شرایط و مقررات عضویت

برای پذیرش عضویت در احادیه پوهنتونهل و موسسات تحصیلات عالی خصوصی ، دانشگاه های خصوصی و موسسات عالی تحصیلی نیاز به انجام موارد زیر دارند:

  1. اشتن مجوز و ثبت نام در وزارت تحصیلات عالی، جمهوری اسلامی افغانستان.
  2. پذیرش اساسنامه انجمن به طور کلی.
  3. تعهد به فعالانه حمایت از اجرای برنامه ها، فعالیت ها و خدمات انجمن.
  4. در زمان پرداخت هزینه های عضویت به عنوان یک منبع ظریف برای تامین مالی احادیه پوهنتونهل و موسسات تحصیلات عالی خصوصی عملیات ، فعالیت ها، و به طور کلی اجرای برنامه ها و استراتژی های آن.

ارتباط

  شماره تماس : ۰۷۴۴۵۸۴۴۴۴
  ایمیل:   info@apuihea.edu.af
  ویب سایت:   www.apuihea.edu.af

سرک پوهنتون کابل , دهبوری , کابل , افغانستان

مسئولیت

اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان یا (APUIHEA) یک نهاد ملی , غیر انتفاعی و غیر دولتی است که نماینده , حمایت کننده , پیگیری کننده منافع و نگرانی های قانونی بخش تحصیلات عالی خصوصی در افعانستان میباشد.