فورم ارتباط


پیام تان ارسال نشد ! لطفاً دوباره کوشش کنیند.

ارتباط

اتحادیه پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی

 • سرک پنجم سیلو , کابل افغانستان
 • ۰۷۹۹۴۸۲۲۴۸
  ۰۷۷۵۳۶۴۹۴۰
 • info@apuihea.edu.af
  ir@apuihea.edu.af
 • www.apuihea.edu.af

دفاتر منطقوی

زون شرق
 • فاز سه , جوی هفت , مارکیت میوه جلال آباد , ولایت ننگرهار
 • ۰۷۰۰۱۴۶۶۳۴
  ۰۷۰۰۲۲۹۹۶۶
 • atkamal@khurasan.edu.af
 • www.khurasan.edu.af
زون شمال
 • حصه سوم شهرک امیری , مزار شریف , ولایت بلخ
 • ۰۷۸۶۰۹۹۶۶۶
  ۰۷۹۰۴۶۶۶۷۰
  ۰۷۸۶۱۳۷۳۷۳
 • info@aria.edu.af
 • www.aria.edu.af
زون جنوب شرق
 • جاده فردوسی | جاده مخابرات , مقابل ریاست فواید عامه , ولایت هرات
 • ۰۷۸۸۷۱۱۳۰۰
  ۰۷۹۹۴۷۸۳۹۸
 • yamayee@asia.edu.af
 • www.asia.edu.af

ارتباط

  شماره تماس : ۰۷۴۴۵۸۴۴۴۴
  ایمیل:   info@apuihea.edu.af
  ویب سایت:   www.apuihea.edu.af

سرک پوهنتون کابل , دهبوری , کابل , افغانستان

مسئولیت

اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان یا (APUIHEA) یک نهاد ملی , غیر انتفاعی و غیر دولتی است که نماینده , حمایت کننده , پیگیری کننده منافع و نگرانی های قانونی بخش تحصیلات عالی خصوصی در افعانستان میباشد.