راپور های نوشتاری


اتحادیه پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی به منظور تكميل كاركرد اشتراك و انتشار اطلاعات مربوط به آن، بايد گزارشهاي كتبي را به عنوان اسناد خود توضيحي در خدمت هدف ضبط حقايق، دستاورد ها، حوادث، چالش ها و مشكلات مربوط به كار انجمن، منتشر كند.

در اتحادیه پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، گزارش ها یکی از روش های واجد شرایط برای خدمت به منظور ارائه اطلاعات برای تصمیم گیری و اقدامات پیگیری و همچنین شکل گیری مسیر فعلی و آینده انجمن است.

برای این منظور، اتحادیه پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی عملا از طریق نشریات گزارش های منظمی که برای دسترسی عمومی و دانلود در دسترس هستند، کار خود را به اشتراک می گذارد.

لطفا پیوندهای زیر را دنبال کنید تا گزارشهای دوره ای خود را بخوانید و بارگیری کنید:

  1. گزارش پوشش 2015
  2. گزارش پوشش 2016
  3. گزارش پوشش 2017

ارتباط

  شماره تماس : ۰۷۴۴۵۸۴۴۴۴
  ایمیل:   info@apuihea.edu.af
  ویب سایت:   www.apuihea.edu.af

سرک پوهنتون کابل , دهبوری , کابل , افغانستان

مسئولیت

اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان یا (APUIHEA) یک نهاد ملی , غیر انتفاعی و غیر دولتی است که نماینده , حمایت کننده , پیگیری کننده منافع و نگرانی های قانونی بخش تحصیلات عالی خصوصی در افعانستان میباشد.