مزایا عضویت

اتحادیه پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی از طریق کار خود، بخش خصوصی بخش خصوصی را در افغانستان تسهیل می کند. به عنوان عضو اتحادیه پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، می توانید از موارد زیر استفاده کنید:

  1. می تواند درخواست و رأی دادن به ریاست مجمع عمومی، هیئت مدیره و عضویت آن را اعمال کند
  2. مشارکت در رای گیری مجمع عمومی
  3. یافتن فرصت های ارائه نظرات سازنده به رهبری اتحادیه
  4. از خدمات ارتباطی استفاده کنید
  5. دسترسی کامل به اطلاعات و گزارش اتحادیه

ارتباط

  شماره تماس : ۰۷۴۴۵۸۴۴۴۴
  ایمیل:   info@apuihea.edu.af
  ویب سایت:   www.apuihea.edu.af

سرک پوهنتون کابل , دهبوری , کابل , افغانستان

مسئولیت

اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان یا (APUIHEA) یک نهاد ملی , غیر انتفاعی و غیر دولتی است که نماینده , حمایت کننده , پیگیری کننده منافع و نگرانی های قانونی بخش تحصیلات عالی خصوصی در افعانستان میباشد.